wersja polska deutsche version
 

Dom Gościnny Małgosia - regulamin

 

REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO MAŁGOSIA

Witamy Państwa serdecznie w naszym pensjonacie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w naszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.
 

 1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji pensjonatu w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowaniu należności za pobyt.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15°° a kończy o godz. 11°° następnego dnia.
 3. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 12°°-20°° dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20°° – za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 10°°. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.
 4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek przepada.
 6. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek).
 7. W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22°° do godz. 6°°.
 8. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej niż do godz. 22°° po uiszczeniu opłaty 10 zł/osobę za pobyt dzienny bez prawa noclegu.
 9. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 10. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 11. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie pensjonatu jest dozwolone po wcześniejszym poinformowaniu gospodarza i uiszczeniu opłaty 10 zł/ 1 zwierzę za dobę (płatne przy opłacie za pobyt ).Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest dozorować go. Zabrania się prowadzania psów luzem.
 12. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest także używanie ognia otwartego.
 14. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru, szczególnie przy basenie.
 15. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości.
 17. Zabrania się użytkowania pościeli, koców i innych składników wyposażenia poza miejscem noclegu.
 18. Parkowanie pojazdów tylko w miejscach do tego przeznaczonych (bezpłatny, niestrzeżony parking). Za pojazdy parkowane na terenie pensjonatu, właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności. Wjazd na teren pensjonatu bez zgody – zabroniony.

 
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu gościnnym. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Domu Gościnnego Małgosia.

 
Gospodarze